PVS Muf | Maytav
MENÜ

PVS Muf

019 Muf 22 x 22mm boruları birbirine bağlamak için kullanılır.
Hammaddesi PVS dir. Uygulamanın 020 bağlantı teli ile yapılması
önerilir.