headingCivciv Kafesi Civciv Kafesi

Kafes Gözleri

Ara bölme telleri ışığın ve havanın sirkülâsyonuna olanak sağlanacak şekilde tasarlanmış olup kafesin tabanı 19 x 19 mm galvanizli çelik hasır ile kapatılmıştır.ve Bir günlük civcivin bile ilave plastik hasır gerekmeksizin göze konulması sağlanmıştır. Gözler civciv ve yarkaların sıkışma ve yaralanmasına imkan vermeyecek şekilde maksimum konfor ve verimlilik için tasarlanmış olup taban tellerinin altından 2 adet 3 mm kalınlığında daldırma galvanizli takviye teli ile beslenmiştir.

Kafes gözlerinin arka kısımdaki gözle bölünmesi, ara bölme telleriyle sağlanılır. Kafes kapakları dikey konumda kolaylıkla açılıp kapanacak şekilde çalışmaktadır. Kafes gözleri 65cm x120cm ( 30 civciv kapasiteli )dir.

Sulama Sistemi

Kafes Bölme Yan Saclarının Orta Kısmından Kafesi Boydan Boya Geçen “PVC” Borular Üzerine 4 Adet Paslanmaz Çelik Nipel Bulunmaktadır. PVC boru üzerine takılan damlalık sistemi ile suyun Gübre Bandına ulaşmasını engeller. Şebekeden Gelen Su rezervuar İle uygun basınçta “PVC” Borulara Gönderilir. Her katta bir adet rezervuar bulunmaktadır Sulama sistemimizde sızdırmazsızlık yeteneği artırılmış uzun ömürlü bağlantı elemanları kullanılmaktadır.

Yemleme Sistemi

Tavukçuluk sektöründe tercih edilen ideal bir yemleme metodu olan arabalı yemleme sistemimiz tasarlanan yem dağıtım aparatlarıyla yemin yem oluklarına eşit ve hijyenik olarak ulaşmasını sağlarken aynı zamanda güvenli ve hızlı dağıtılmasını sağlayarak
taşmaları engeller ve yem sarfiyatının önüne geçer. Yemleme sistemimizin mekanizması gücü 0.75 -1 hp arasında değişen motorlarla halat vasıtası ile tam otomatik ve yarı otomatik olarak çalışmaktadır. Yem kovalarımız galvanizli sacdan cıvata ve perçin ile
birleştirilerek bir araya getirilmektedir. Yem silolarındaki yemler 127 çapındaki borulardan geçen spiral helezonlar vasıtasıyla yem arabalarına kusursuz dağıtılır. Yemliklerimiz; eşit miktarda uygun karışımı sağlanan yem, her kata
istenilen gramajda dağıtılacak şekilde tasarlanmıştır. Yemleme sistemimizin başında bulunan dondurucular kontrol switchleri vasıtasıyla kontrol altına alınır. Sistemin sonunda kontrol bağlantıları ve bu bağlantılara ilişkin elektrik panosu bulunur. 

Gübre Tahliye Sistemi

Gübre her katın altında bulunan ve kafes boyunca uzanan gübreyi tahliye bandına ulaştıran POLİPROPİLEN ( plastik ) gübre bantı ile taşınır. Taşıma işleminde hareket redüktörlü motorlar ile sağlanmaktadır. Her katta mevcut olan sıyırıcılar ile gübre; kümes sonunda bulunan gübre tahliye konveyörüne kusursuz olarak ulaştırılmaktadır. Kafesin arka kısmına gübrenin sıçramalarıyla oluşacak kirlenmeleri önlemek için muhafaza edici bir perde konulmuştur. Başlıklarda bulunan taşıyıcı merdaneler özel kauçuk kaplamalıdır. Gübre sevk sisteminde kullanılan kontrol panolarında 1 sınıf malzeme kullanılmaktadır.